Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

26.09.2019

2019-жылдын 26-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013191230

150 000,00

30.09.2019

30.12.2019

GD026200330

100 000,00

30.09.2019

30.03.2020

2019-жылдын 19-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20% жана 6,10% түздү.

← Тизме боюнча артка