Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

03.10.2019

2019-жылдын 04-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери

Чыгаруу көлөмү 

(миң сом)

Жылдык купон пайызы

Чыгаруу  датасы

Төлөө   мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA05241007

200 000,00

6,00%

07.10.2019

07.10.2024

07.04.2020

07.10.2020

07.04.2021

07.10.2021

07.04.2022

07.10.2022

07.04.2023

07.10.2023

07.04.2024

07.10.2024

2019-жылдын 02-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,40% түзгөн.  


 

← Тизме боюнча артка