Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

03.10.2019

2019-жылдын 3-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү   (миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013200106

100 000,00

07.10.2019

06.01.2020

GD026200406

100 000,00

07.10.2019

06.04.2020

GD052201005

100 000,00

07.10.2019

05.10.2020

2019-жылдын 26-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,11% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

← Тизме боюнча артка