Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

10.10.2019

2019-жылдын 11-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Эмиссиянын  көлөмү 

(миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA02211014

100 000,00

5,00%

14.10.2019

14.10.2021 

14.04.2020

14.10.2020

14.04.2021 

14.10.2021 

2019-жылдын 23-августа өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,42% түзгөн.

← Тизме боюнча артка