Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

17.10.2019

2019-жылдын 17-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү 

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013200120

100 000,00

21.10.2019

20.01.2020

GD026200420

100 000,00

21.10.2019

20.04.2020

GD052201019

50 000,00

21.10.2019

19.10.2020

2019-жылдын 10-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20% жана 6,11% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды. 

← Тизме боюнча артка