Мамлекеттик векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

24.10.2019

2019-жылдын 24-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013200127

100 000,00

28.10.2019

27.01.2020

GD026200427

100 000,00

28.10.2019

27.04.2020

GD052201026

50 000,00

28.10.2019

26.10.2020

2019-жылдын 17-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20% жана 6,11% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВбоюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

← Тизме боюнча артка