Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

29.10.2019

2019-жылдын 29-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү 

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001191106

1 500 000,0

30.10.2019

06.11.2019

BD004191127

800 000,0

30.10.2019

27.11.2019

BD013200129

50 000,0

30.10.2019

29.01.2020

2019-жылдын 22-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,86%, 4,11% жана 4,24% түзгөн.   

← Тизме боюнча артка