Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

04.11.2019

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү   (миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013200210

50 000,00

11.11.2019

10.02.2020

GD026200511

50 000,00

11.11.2019

11.05.2020

GD052201109

50 000,00

11.11.2019

09.11.2020

2019-жылдын 24-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20% жана 6,12% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВбоюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.

← Тизме боюнча артка