Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

21.11.2019

2019-жылдын 21-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013200224

100 000,00

25.11.2019

24.02.2020

GD026200525

100 000,00

25.11.2019

25.05.2020

GD052201123

50 000,00

25.11.2019

23.11.2020

2019-жылдын 14-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20% жана 6,11% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВбоюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгонуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

← Тизме боюнча артка