Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

22.11.2019

2019-жылдын 22-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын  көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын  датасы 

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр 

GBA07261125 

200 000,00 

7,00%  

25.11.2019 

25.11.2026  

25.05.2020 

25.11.2020

25.05.2021

25.11.2021

25.05.2022

25.11.2022

25.05.2023

25.11.2023

25.05.2024

25.11.2024 

25.05.2025

25.11.2025 

25.05.2026

25.11.2026

2019-жылдын 6-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,70% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка