Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

26.11.2019

2019-жылдын 26-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү 

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001191204

2 500 000,0

27.11.2019

04.12.2019

BD004191225

800 000,0

27.11.2019

25.12.2019

2019-жылдын 19-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 3,85% жана 4,11% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка