Мамлекеттик векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

05.12.2019

2019-жылдын 5-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү 

GD013200309 

100 000,00 

09.12.2019

09.03.2020 

GD026200608 

100 000,00 

09.12.2019

08.06.2020

2019-жылдын 21-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20% жана 6,11% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВбоюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгонуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

← Тизме боюнча артка