Мамлекеттик облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион

06.12.2019

2019-жылдын 6-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр

GBA07261209 

200 000,00 

7,00%  

09.12.2019 

09.12.2026 

09.06.2020 

09.12.2020 

09.06.2021 

09.12.2021 

09.06.2022 

09.12.2022 

09.06.2023

09.12.2023 

09.06.2024 

09.12.2024 

09.06.2025 

09.12.2025 

09.06.2026 

09.12.2026 

2019-жылдын 22-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,70% түзгөн.

 

← Тизме боюнча артка