Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

17.12.2019

2019-жылдын 17-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү 

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001191225

3 800 000,0

18.12.2019

25.12.2019

BD002200101

600 000,0

18.12.2019

01.01.2020

BD004200115

1 000 000,0

18.12.2019

15.01.2020

2019-жылдын 10-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,79%, 3,90% жана 4,07% түзгөн.   

← Тизме боюнча артка