Мамлекеттик векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

09.01.2020

2020-жылдын 09-январында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013200413

100 000,00

13.01.2020

13.04.2020

GD026200713

100 000,00

13.01.2020

13.07.2020

GD052210111

50 000,00

13.01.2020

11.01.2021

2019-жылдын 5-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,16% жана 6,06% түздү.  

← Тизме боюнча артка