Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

14.01.2020

2020-жылдын 14-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү 

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001200122

3 000 000,0

15.01.2020

22.01.2020

BD002200129

500 000,0

15.01.2020

29.01.2020

BD004200212

1 000 000,0

15.01.2020

12.02.2020

BD013200415

100 000,0

15.01.2020

15.04.2020

2020-жылдын 08-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,71%, 3,77% жана 4,01% түзгөн.

← Тизме боюнча артка