Мамлекеттик векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

16.01.2020

2020-жылдын 16-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Чыгаруу  көлөмү 

(миң сом)

Чыгаруу күнү

Төлөө мөөнөтү

GD052210118

150 000,00

20.01.2020

18.01.2021

 

← Тизме боюнча артка