Мамлекеттик облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион

16.01.2020

2020-жылдын 17-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Эмиссиянын  көлөмү 

(миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA03230120

250 000,00

5,00%

20.01.2020

20.01.2023

20.07.2020

20.01.2021

20.07.2021

20.01.2022

20.07.2022

20.01.2023

2019-жылдын 15-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 8,96 % түзгөн.  

← Тизме боюнча артка