Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

21.01.2020

2020-жылдын 21-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү 

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001200129

4 000 000,0

22.01.2020

29.01.2020

BD002200205

2 000 000,0

22.01.2020

05.02.2020

BD004200219

1 800 000,0

22.01.2020

19.02.2020

BD013200422

400 000,0

22.01.2020

22.04.2020

2020-жылдын 14-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,70%, 3,75%, 3,99% жана 4,23% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка