Мамлекеттик векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

23.01.2020

2020-жылдын 23-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Чыгаруу  көлөмү 

(миң сом)

Чыгаруу күнү

Төлөө мөөнөтү

GD052210125

150 000,00

27.01.2020

25.01.2021

2020-жылдын 16-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,61% түзгөн. 

← Тизме боюнча артка