Мамлекеттик облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион

23.01.2020

2020-жылдын 24-январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Эмиссиянын  көлөмү 

(миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA07270127

500 000,00

7,00%

27.01.2020

27.01.2027

27.07.2020

27.01.2021

27.07.2021

27.01.2022

27.07.2022

27.01.2023

27.07.2023

27.01.2024

27.07.2024

27.01.2025

27.07.2025

27.01.2026

27.07.2026

27.01.2027

2019-жылдын 27-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,80% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка