Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

28.01.2020

2020-жылдын 28-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү 

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001200205

3 000 000,0 

29.01.2020

05.02.2020

BD002200212

1 100 000,0 

29.01.2020

12.02.2020

BD004200226

1 200 000,0

29.01.2020

26.02.2020

BD013200429

300 000,0

29.01.2020

29.04.2020

2020-жылдын 21-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,68%, 3,74%, 3,99% жана 4,23% түзгөн.   


 

← Тизме боюнча артка