"Айыл Банк" ААК му төмөнкү  кызмат орундарына  сынак жарыялангандыгын билдирет

05.04.2023

 "Айыл Банк" ААК му төмөнкү  кызмат орундарына  сынак жарыялангандыгын билдирет:

1. Кызыл-Кыя филиалынын Кредиттөө бөлүмүнүн начальниги

Талапкерлерге карата коюлуучу  минималдуу талаптар:

  • жогорку экономикалык билиминин болушу 
  • банк же финансы-кредит уюмдарында кеминде 3 (үч) жылдык иш тажрыйбасынын болушу;
  • Кыргыз Республикасынын банктык иш чөйрөсүн жөнгө салган мыйзам талаптарын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик актыларынын жоболорун жакшы билүүсү, ошондой эле  талдап-иликтөө жүргүзүү, иш процессин пландаштыруу менен аны жөнгө салууга жана башкаруу жөндөмдүүлүгү талап кылынат.


 

← Тизме боюнча артка