Персонал менен иш алып баруу башкармалыгы төмөнкү  кызмат орундарына тышкы сынак жарыялангандыгын билдирет

27.04.2023

Персонал менен иш алып баруу башкармалыгы төмөнкү  кызмат орундарына тышкы сынак жарыялангандыгын билдирет:

1. Токмоктогу филиалдын  Кеминдеги аймактык бөлүмүнүн кредиттөө  боюнча адиси

Талапкерлерге карата коюлуучу  минималдуу талаптар:

  • жогорку  же орто билиминин болушу
  • банк же финансы-кредит уюмдарында иш тажрыйбасынын болушу;

Кыргыз Республикасынын банктык иш чөйрөсүн жөнгө салган мыйзам талаптарын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик актыларынын жоболорун жакшы билүүсү, ошондой эле кредиттөө боюнча иш багытына талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп, иш процессин пландаштыруу менен аны жөнгө салууга жөндөмдүүлүгү талап кылынат.

← Тизме боюнча артка