Айыл Банк» ААКсына адистер талап кылынат

30.06.2023

Айыл Банк» ААКсына адистер талап кылынат:

Филиалдын каржылоо боюнча адисине талаптар:

 • жогорку же орто атайын билим;
 • банктык же финансылык-кредиттик структураларда иш тажрыйбасы болсо кубатталат;
 • Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын, Улуттук банктын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик укуктук актыларын билүү

 

Филиалдын жетектөөчү каржы адисине талаптар:

 • бир жылдан кем эмес каржылоо/кредиттөө тажрыйбасы бар, жогорку же орто атайын экономикалык билим;
 • банк ишинде же финансы-кредиттик структураларда бир жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
 • Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын, Улуттук банктын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик укуктук актыларын билүү;
 • Компьютердик жөндөмдөр: Word, Excel ж.б.

 

Филиалдын башкы каржы кызматкерине талаптар:

 • жогорку экономикалык билим;
 • банк ишинде же финансы-кредиттик структураларда эки жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
 • Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын, Улуттук банктын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик укуктук актыларын, AAOIFI стандарттарын билүү;
 • Каржылоо ишин талдоо, пландаштыруу жана координациялоо жөндөмдүүлүгү.
 • Компьютердик жөндөмдөр: Word, Excel ж.б.

meerkan.aidzhigitova@ab.kg

← Тизме боюнча артка