Каракол ш. бөлүмдөрүнүн иш тартибинин өзгөрүсү жөнүндө маалымдайбыз

20.10.2023

УРМАТТУУ КАРДАРЛАР! Каракол ш. бөлүмдөрүнүн иш тартибинин өзгөрүсү жөнүндө маалымдайбыз Москва көчөсү, 120 "а" саат 08:30-17:30га чейин иштейт. Торгоева көчөсү, 53 саат 08:30-17:30га чейин иштейт. Гагарина көчөсү, 107 саат 08:30-17:30га чейин иштейт.

← Тизме боюнча артка