Токмок ш. бөлүмүнүн иш тартибинин өзгөрүсү жөнүндө маалымдайбыз

20.10.2023

УРМАТТУУ КАРДАРЛАР!
Токмок ш. бөлүмүнүн иш тартибинин өзгөрүсү жөнүндө маалымдайбыз.
Пушкин көчөсү, 102 саат 08:30-16:30га чейин иштейт.

← Тизме боюнча артка