Жаңы шарттар менен кредиттерге акция  2024-жылдын 1-июнуна чейин уланат 

30.01.2024

Жаңы шарттар менен кредиттерге акция  2024-жылдын 1-июнуна чейин уланат 

Сиз бизден кирешелүү пайыздык чендеги кредиттерди ала аласыз:

- «Айыл чарба» кредити 300 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин – 19%; 
1 000 001 сомдон жогору – 18%;
* Натыйжалуу пайыздык чен: KGS – 21 %дан;

-“Өндүрүш кредити” 300 001 сомдон 700 000 сомго чейин – 19%; 
700 001 сомдон жогору – 18%;
* Натыйжалуу пайыздык чен: KGS - 19,81 % дан, USD/EUR 9,62% дан жогору; 

-“Бизнес кредит” 300 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин – 20%; 
1 000 001 сомдон 3 000 000 сомго чейин – 19%; 
3 000 001 сомдон жогору - 18%;
* Натыйжалуу пайыздык чен: KGS - 22,19 %дан; USD/EUR - 9,64 %дан, RUB - 15,17 %дан жогоруу;

-“Тиричилик” кредити, керектөө үчүн: 300 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин - 21%; 
1 000 001 сомдон 3 000 000 сомго чейин – 20%; 
3 000 001 сомдон жогору - 18%;
* Натыйжалуу пайыздык чен: 23,43 %дан жогоруу;

Эмгек акы долбоорлору үчүн: 200 000 сомго чейин, - күрөөсүз,  жубайынын макулдугусуз - жылдык 24%; кепилдик менен 300 000 сомго чейин, жубайынын макулдугусуз  – жылдык 22%; Чектөөсүз,  кыймылсыз мүлк менен камсыздалган, пайыздык чени - 19%, мөөнөтү 60 айга чейин;

-Кыймылсыз мүлккө “Ипотека”:
19% - 30%га чейинки өздүк салымы менен;
18% - 30%дан 50%га чейин өздүк салымы менен;
17% - 50%дан (жогору) өздүк салымы менен;
Мөөнөтү – 10 жылга чейин.
* Натыйжалуу пайыздык чен: KGS - 4,07 %дан жогоруу.

Акциялар 2024-жылдын 1-июнуна чейин уланат.

← Тизме боюнча артка