«Айыл Банк» ААК менен контракттарды банктык коштоо

14.11.2023

«Айыл Банк» ААК менен контракттарды банктык коштоо

КБК - бул Банк тарабынан көрсөтүлгөн кызматтардын топтому.

Ал төмөнкүлөрдү камтыйт:
-ал келишимди аткаруунун катышуучуларына банкта өзүнчө эсептер системасын пайдалануу менен контрактты аткаруунун алкагында ишке ашырылган эсептешүүлөргө мониторинг жүргүзүү;
-акча каражаттарынын максаттуу сарпталышын көзөмөлдөө;
-акча каражаттарынын чыгымдалышынын натыйжалары жөнүндө маалымдоону камтыйт.

КБК жардамы менен сиз:
-каражаттарды товар өндүрүүчүлөр жана акыркы жумуш аткаруучуларга жеткирүү;
-келишимди аткаруунун катышуучуларынын ортосунда ачык эсептешүү;
-шектүү келишимдерди жокко чыгаруу;
-бааларды көзөмөлдөө;
-салык мүнөзүндөгү тобокелдиктерди азайтуу.

Бизнесиңиз үчүн КБКнын артыкчылыктары:

-контракт жана келишим боюнча эсептерге Банк коштоо жүргүзөт;
-банк кеңсесине барбастан, көзөмөлдөө жыйынтыктарынын натыйжасын алуу мүмкүнчүлүгү;
-көзөмөлдөөнүн параметрлери сиздин керектөөлөрүңүзгө жараша коюлат.

Айыл Банк – сизге жакын!

← Тизме боюнча артка