“Айыл Банк” ААКу тарабынан “Мурабаха” бүтүмдөрүнүн алкагында, ислам принциптери боюнча жана шариатка ылайык "Айыл чарбасын каржылоо - 12" мамлекеттик долбоору аркылуу каржылоо:

30.04.2024

“Айыл Банк” ААКу тарабынан “Мурабаха” бүтүмдөрүнүн алкагында, ислам принциптери боюнча жана шариатка ылайык  "Айыл чарбасын каржылоо - 12" мамлекеттик долбоору аркылуу каржылоо:

- Каржылоонун багытталышы:

               - Өсүмдүк өстүрүү;

               - Мал чарбасы;

               - Сууну үнөмдөөчү сугаруу технологиялары (тамчылатып сугаруу, жамгырлатуу, тосмо жана тамчылатып сугаруу суу резервуарларын куруу);

               - Күнөскана чарбалары.

Каржылоонун суммасы 500 000 сомго чейин;

Каржылоонун мөөнөтү - 24 айга чейин; 

“Айыл чарбасын каржылоо-11” долбоорунун алкагында жеңилдетилген кредиттик каражаттарды алган карыз алуучуларды каржылоого тыюу салынат.

← Тизме боюнча артка