Айыл Банк Маалыматтык технологиялар департаментине долбоордук менеджерди издейт

27.05.2024

Милдеттери:

 • Пландаштыруу, аткаруу, мониторинг жана контролдоону кошо алганда, долбоорлорду башынан акырына чейин тескөөгө алуу.
 • Бизнес-талаптарды, мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн, иш-аракеттер планын жана статусу тууралуу отчетту кошо алганда, долбоордун документациясын түптөп чыгуу жана коштоо.
 • Милдеттерди бөлүштүрүү, ырааттуулук менен коюлган тапшырмалардын аткарылышын контролдоону кошо алганда, долбоордук топтун ишин координациялоо.

Коюулуучу талаптар:

 • IT долбоорлорду тескөөгө алуу тажрыйбасы.
 • Банк секторундагы иш тажрыйбасына артыкчылык берилет.
 • Продукту түзүп чыгуу технологияларын 0дөн тартып, ишке киргизилгенге чейин мыкты түшүнүү.
 • Agile, Waterfall, Scrum жана башкалар сыяктуу долбоорлорду тескөөгө алуу методологиялары боюнча билими менен тажрыйбасынын болуусу.
 • Тапшырмаларды жана долбоорлорду тесөөгө шаймандарын билүүсү.
 • Долбоордун жүрүшүн натыйжалуу пландаштыруу, уюштуруу жана контролдоо жөндөмдүүлүгү.
 • Коммуникация көндүмдөрү жана топтун мүчөлөрү, буюртмачылар жана башка кызыкдар тараптар менен натыйжалуу өз ара катышуу жөндөмдүүлүгү.
 • Долбоордун жыйынтыгы боюнча жоопкерчиликти өз мойнуна алууга жана алардын ийгиликтүү аякташына жетишүүгө даяр болуусу.
 • Уюштуруучулуктун жигеринин жогорку болуусу, ишке кылдат кароо жана кыска, чектелген убакыт аралыгында иш алып баруу жөндөмдүүлүгү.

Иш шарттары:

 • Кеңседе иштөө (баардык шарттары каралган).
 • Жамаат ынтымактуу, жетекчилик бирдей, тең карайт.
 • Ишке расмий орноштуруу.
 • Татыктуу эмгек акы.
 • Кесиптик жана жеке өсүш.

Иш таржымалын bektemir.kalmuratov@ab.kg электрондук дареке жөнөтүңүздөр

← Тизме боюнча артка