“БЕРЕКЕ” тутуму боюнча сомдук акча которуулары үчүн комиссия өзгөрөт

10.12.2015

Чет өлкө валютасында “БЕРЕКЕ” акча которууларынын тутуму боюнча жаңы тарифтер:

Тутум Валюта Жаны тарифтер Эски тарифтер
“БЕРЕКЕ” Сом

0,1 сомдон 10 000 сомго чейин – 30сом

10 001 сомдон 30 000 сомго чейин – 40 сом

30 000 сомдон 50 000 сомго чейин – 50 сом

50 001 сомдон жана жогору – которуунун суммасынан 0,1% 

0,1 сомдон 5000 сомго чейин – 25 сом

5001 сомдон 20 000 сомго чейин – 30 сом

20 001 сомдон 30 000 сомго чейин – 40 сом

50 001 сомдон жана жогору - которуунун суммасы 0,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Тизме боюнча артка