Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

11.07.2019

2019-жылдын 11-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет  

Эмиссиянын №

Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)

Чыгаруу күнү

Төлөө мөөнөтү

GD052200713

100 000,00

15.07.2019

13.07.2020

2019-жылдын 20-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.

← Тизме боюнча артка