Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

11.07.2019

2019-жылдын 12-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү (миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA03220715

300 000,00

5,00%

15.07.2019

15.07.2022

15.07.2022

15.07.2020

15.01.2021

15.07.2021

15.01.2022

15.07.2022

2019-жылдын 24-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон

МКО боюнча кирешелүүлүк 8,35 % түзгөн.


 

← Тизме боюнча артка