Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

01.08.2019

2019-жылдын 01-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013191104

50 000,00

05.08.2019

04.11.2019

GD026200203

50 000,00

05.08.2019

03.02.2020

GD052200803

50 000,00

05.08.2019

03.08.2020

2019-жылдын 26-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,60% түзгөн. 

2019-жылдын 25-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 4,95% жана 5,00% түзгөн. 

← Тизме боюнча артка