Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

13.08.2019

2019-жылдын 13-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү 

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө мөөнөтү

BD001190821

1 600 000,0 

14.08.2019 

21.08.2019 

BD004190911

550 000,0

14.08.2019 

11.09.2019 

BD013191113 

250 000,0

14.08.2019 

13.11.2019 

2019-жылдын 06-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,72%, 4,17% жана 4,25% түзгөн.

← Тизме боюнча артка