Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

15.08.2019

2019-жылдын 15-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү   (миң сом) 

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013191118

150 000,00

19.08.2019

18.11.2019 

GD026200217

50 000,00

19.08.2019

17.02.2020

2019-жылдын 8-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 4,84% жана 5,26% түзгөн.

← Тизме боюнча артка