Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

16.08.2019

2019-жылдын 16-августунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери

Чыгаруу   көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы

Чыгаруу  датасы 

Төлөө   мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA05240819 

200 000,00

6,00% 

19.08.2019 

19.08.2024 

19.02.2020 

19.08.2020

19.02.2021 

19.08.2021

19.02.2022

19.08.2022

19.02.2023 

19.08.2023

19.02.2024

19.08.2024

2019-жылдын 02-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,40% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка