Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

22.08.2019

2019-жылдын 23-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA02210826

150 000,00

5,00%

26.08.2019

26.08.2021

26.02.2020

26.08.2020

26.02.2021

26.08.2021

2019-жылдын 9-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 

← Тизме боюнча артка