Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

29.08.2019

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилди. 

Мында, бул чыгарылыштын параметрлерине ылайык, МКВларды жайгаштыруу жума күнү - 2019-жылдын 30-августунда өткөрүлө тургандыгына көңүлүңүздөрдү бурабыз 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион өтө турган

күнү

Чыгаруу күнү

Каттоо номери

Жүгүртүү мөөнөтү

МКВнын чыгаруу көлөмү

29.08.2019

30.08.2019

GD013191129

3 ай

100,00

GD026200228

6 ай

100,00

2019-жылдын 22-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай, 6 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,22%; 5,63% жана 5,33% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка