Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

03.09.2019

2019-жылдын 03-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө

мөөнөтү

BD001190911

1 500 000,0

04.09.2019

11.09.2019

BD004191002

500 000,0

04.09.2019

02.10.2019

BD013191204

50 000,0

04.09.2019

04.12.2019

2019-жылдын 27-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,77%, 4,13% жана 4,25% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка