Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

05.09.2019

2019-жылдын 5-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү   (миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013191209

150 000,00

09.09.2019

09.12.2019

GD026200309

100 000,00

09.09.2019

09.03.2020

GD052200907

50 000,00

09.09.2019

07.09.2020

2019-жылдын 29-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,25% жана 5,88% түзгөн. 

← Тизме боюнча артка