Кошара

  • Маалымат
  • Описание
Область: Ысык-Көл облусу‎
Адрес: Чоктал айылы, номери жок (Кичи-Үй-Булак тракт).
Параметры: 3000 кв.м.
Баасы: 341 355 сом

Кошара фермасы жана жер участогу менен.

Жер участогу 3000 кв.м. дареги боюнча жайгашкан Чоктал айылы, номери жок (Кичи-Үй-Булак тракт).

Объекттин баасы 341 355 сомду түзөт

← Тизме боюнча артка