ТУРБАТОВА ДИАНА РАДМИРОВНА

Башкарма Төрагасынын орун басары

Жогорку билими:

1995-2000. К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети. Адистиги: "Колдонмо математика"

2001-2004. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети. Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит адистиги боюнча экономист.

Эмгек ишмердүүлүгү:

2001-2007.  "Толубай" АКБ ЖАК. Стажерлуктан тартып филиалдын башкы бухгалтерлигине чейин.

2007. "ФинансКредитБанк" ААКсы. Башкы бухгалтердин орун басары.

2007-2008. «Ысык-Көл» Инвестбанк ААКсы. Башкы бухгалтердин орун басары.

2008-2015 .«Ысык-Көл» Инвестбанк ААКсы. Башкы бухгалтер, Банк Башкармасынын мүчөсү.

2017.  "ОКСУС" МКК ЖАК. Башкы бухгалтер.

2017-2020.  "Алма-Кредит" МФК ЖАК. Башкы бухгалтер, Компаниянын Башкарма мүчөсү.

2021-2022. "Керемет Банк" АК. Филиалдын башкы бухгалтери.

04.2022-ж. бүгүнкү күнгө чейин «Айыл Банк» ААКсынын Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары.

← Тизме боюнча артка