АЛИМДЖАНОВ ТИЛЕК БУРОМБАЕВИЧ

Башкарма Төрагасы

Жогорку билими:

2001-2005. Кыргызстан эл аралык университети Экономика жана бизнес жогорку мектеби. Адистиги: Банк иши.

2011-2014. Чүй университетинин Магистратурасы. Адистиги: Жарандык укук.

Кошумча курстар жана тренингдер:

2004-ж. Бухгалтерлер жана аудиторлор палатасы, Каржылык эсеп 1 (сынакты ийгиликтүү тапшырган).

2004-ж. Бухгалтерлер жана аудиторлор палатасы, Башкаруу эсеби 1 (сынакты ийгиликтүү тапшырган).

2006-ж. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо Банкы, кредиттик бөлүмдүн кызматкерлери үчүн микро семинарлар.

2007-ж. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо Банкы, кредиттик бөлүмдүн кызматкерлери үчүн чакан семинарлар (ЕРӨБ сертификаты).

2014-ж. RSBP, тема боюнча тренингдер: Финансылык талдоо 2, агрокредиттөө 1-деңгээл, агрокредиттөө 2-деңгээл.

2017-2018. Business & Finance Consulting, тема боюнча тренингдер: Активдүү сатуу, каршылыктар менен иштөө, мөөнөтү өтүп кеткен кредиттер менен иштөө, тренерлер үчүн тренинг.

2020-ж. RSBP, тема боюнча тренингдер: Командада аралыктан иштөө.

2022-ж. Visa CEMEA, тема боюнча тренинг: Private Banking – күтүүлөрдөн ашуу.

Эмгек тажрыйбасы:

2005-2006. «Ниет-Аракет» ЖЧКсы (консалтинг компаниясы). Финансы бөлүмүнүн адиси

2006-2007. «АТФ Банк - Кыргызстан» ААКсы. Кредит бөлүмүнүн адиси

2007-2008. «АТФ Банк - Кыргызстан» ААКсы. Кредит бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

2008-2012. «АТФ Банк - Кыргызстан» ААКсы. Дордой базарындагы кредит берүү секторунун сактык кассасынын башчысы. 

2013-ж. «БТА Банк» ЖАК. Кредит бөлүмүнүн башкы адиси.

2013-2016. «Росинбанк» ААКсы. Чакан жана орто бизнести кредиттөө бөлүмүнүн башчысы.

2016-2019. «Банк Компаньон» ЖАК. Аймактык менеджер (3 регион, 7 филиал).

2020-2021. «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы. «Жибек-Жолу» филиалынын директорунун орун басары.

2021-2022. «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы. «Жибек-Жолу» филиалынын директору.

11.2022-ж. азыркы күнгө чейин «Айыл Банк» ААКсынын Башкармасынын Төрагасы.

← Тизме боюнча артка