«Тиричилик»

pic
Кредит суммасы 300 000 сомдон жогору
pic
Пайыздык чендер жылдык 18% дан баштап*

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы

Экономикалык (бизнес жана коммерция) иш багытына байланыштуу болбогон керектөө (өздүк, үй-бүлөлүк) муктаждыктарын канааттандыруу үчүн, жана башка керектөө максаттарына.

Кредит мөөнөтү

5 жылга чейин

Пайыздык чен

Жеңил автоунаа сатып алганга 22%,

башка максаттарга 18%* дан баштап,

Кредитти төлөө графиги

мезгилдүү аннуитеттик төлөмдөр

Жеңилдетилген мезгил

Өзгөчө учурларда максималдуу 3 айга чейин (негизги карыз боюнча).

Кредит боюнча камсыздоо кыймылсыз мүлк

Өздүк салым

Автонасыя үчүн транспорт каражаттарынын кызмат мөөнөтү:

5 жылга чейин кошо алганда - транспорт каражаттарынын наркынын 30%дан;

5 жылдан 10 жылга чейин кошо алганда - транспорт каражаттарынын наркынын 40%дан;

11 жылдан 15 жылга чейин кошо алганда - транспорт каражаттарынын наркынын 50%дан.

*Акциянын мөөнөтү 2024-жылдын 31- декабрына чейин

Натыйжалуу пайыздык чен:  23,43% дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

 

 

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу