«Эмгек акы долбоору алкагында керектөө кредиттери»

pic
Пайыздык чендер жылдык 18% дан*

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин максаттары

Экономикалык (бизнес жана коммерция) ишмердүүлүгү менен байланышпаган, керектөө муктаждыктарды канааттандыруу үчүн: кыймылдуу мүлктү сатып алууга, турак жайдын

оңдоо иштерин жүргүзүүгө, үй-бүлөлүк иш чараларды өткөрүүгө, окууну төлөөгө, дарыланууга жана эс алууга, жана башка керектоо максаттарга

Кредиттин суммасы

жеке кредиттөө боюнча чектөөсүз.

Кредиттин мөөнөтү 60 айга чейин
Пайыздык чендер

күрөөгө кыймылсыз мүлк коюлса 18%*;

жеке кредиттөө боюнча  жылдык 19,5% дан*, 

авто чечим кабыл алуу боюнча 25% дан*.

Кредитти төлөп берүү бир айлык аннуитеттик төлөмдөр
Жеңилдетилген мезгил жеңилдетилген мезгил берилбейт
Камсыздоо

кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, ишкананын каржы кепилдиги, ошондой эле каржы абалы Банктын талаптарына жооп берген 1 кепилдиктен кем эмес (күйөөсүнүн/ аялынын эмес)

* Акциянын мөөнөтү 2023 жылдын 1-октябрына чейин

*Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 22,0 % дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу