«Эмгек акы долбоору алкагында керектөө кредиттери»

pic
Пайыздык чендер жылдык 19% дан*

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин максаттары

Керектөө муктаждыктарды канааттандыруу үчүн: кыймылдуу мүлктү сатып алууга, турак жайды оңдоо иштерин жүргүзүүгө, үй-бүлөлүк иш чараларды өткөрүүгө, окууну төлөөгө, дарыланууга жана эс алууга, жана башка керектөө максаттарга

Кредиттин суммасы

индивидуалдуу түрдө кредиттөө боюнча чектөөсүз.

Кредиттин мөөнөтү 60 айга чейин
Жылдык пайыздык чендер

200 000 сомго чейин - күрөөсүз, жубайынын макулдугусуз - 24%;

300 000 сомго чейин кепилдик менен, жубайынын макулдугусуз – 22%;

Чектөөсүз - кыймылсыз мүлк менен камсыздалган - 19% дан жогору*

автоматтык чечим боюнча – 25% *

Кредитти төлөө ай сайын аннуитеттик төлөмдөр
Жеңилдетилген мезгил жеңилдетилген мезгил берилбейт
Камсыздоо

кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, кепилдик

*Акциянын мөөнөтү 2024-жылдын 31- декабрына чейин

*Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 27,12 % дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу