«Айыл чарба» (АЧК-12)

pic
Кредит суммасы 50 000 сомдон 500 000 сомго чейин
pic
Пайыздык чендер 10 %

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы

-Өсүмдүк өстүрүү;

-Мал чарбасы,;

-Сууну үнөмдөөчү сугаруу технологиялары (тамчылатып сугаруу, жамгырлатуу, тосмо жана тамчылатып сугаруу суу резервуарларын куруу);

-Күнөскана чарбалары

Кредит суммасы 50 000 сомдон 500 000 сомго чейин
Кредит мөөнөтү

24 айга чейин

Жылдык пайыздык чен  10% 
Кредитти  төлөө графиги

Бизнес акча агымы боюнча.

Жеңилдетилген мезгил

негизги суммага - 3 айга чейин;

пайыздарды төлөөдө – 3 айга чейин- зарыл болгон учурда.

Чектөөлөр

Төмөнкүлөргө тыюу салынат:

- “Айыл чарбасын каржылоо-11” долбоорунун алкагында жеңилдетилген кредиттик каражаттарды алган карыз алуучуларды кредиттөө;

- мамлекеттик программалар боюнча берилген мурда алынган жеңилдетилген кредиттик каражаттар боюнча карыз алуучулардын карызын кайра каржылоо (АЧК, АЖКК, Товардык кредит, БОЖК ж.б.).

Кредит  боюнча камсыздоолор

кыймылсыз, кыймылдуу мүлк.

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 10,44 % дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу