Депозит күрөөсү менен кредит

pic
Кредит суммасы Кредиттин суммасы депозиттин суммасынан ашпашы керек
pic
Пайыздык чендер Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4%

Кредитти сунуштоо шарты

Максаттуу топ КРда катталган физикалык жана юридикалык жактар
Кредит боюнча камсыздоо Банктагы мөөнөттүү депозит
Кредиттин суммасы Кредиттин суммасы мөөнөттүү депозиттен ашпашы керек жана депозиттин валютасы менен берилет
Кредиттин мөөнөтү Депозиттин мөөнөтүнөн ашпашы керек
Кредиттин пайызы Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4% 
Кредитти төлөө графиги Жекече төлөө графиги
Жеңилдетилген мезгил Кардардын каалоосу боюнча 3 айга чейин

 

 

 

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу