Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Лизинг

Кредит продуктусу Валюта Кредиттин мөөнөтү
(месяцев)
Пайыздык чен
(жылдык)
«Мамлизинг-1» KGS 7 жылдан ашык эмес 6%дан 9%га чейин
"Мамлизинг-2" KGS 7 жылдан ашык эмес 6%ден 9%ге чейин
"Мамлизинг-3" KGS 7 жылдан ашык эмес 8%дан 11%га чейин
«Мамлизинг-4» KGS 10 жылдан ашык эмес жылдык 6%
«Мамлизинг-5» KGS 10 жылга чейин 6%
“ЕАӨБ - ЕврАзЭК” KGS 7 жылга чейин жылдык 9%
«Лизинг-Кредит» KGS 5 жылдан ашык эмес 9%
"Kfw - лизинг" KGS 6 жылдан ашык эмес 12% ден 14% чейин
«АБ-лизинг»
KGS 6 жылдан ашык эмес 14%
USD 6 жылдан ашык эмес 9%
ОКӨФ - лизинг
KGS 5 жылдан ашык эмес 10%
RUB 5 жылдан ашык эмес ресурстардын наркына жараша белгиленет
USD 7 жылдан ашык эмес 5%
"Жогорку продуктивдүү асыл тукум мал" KGS 5 жылдан ашык эмес 10%

ОсОО «Автомаш-Радиатор»

ОсОО «АХТС-Уралец»

СТСК «АгромашХолдинТехСервис»

ОсОО «Агротурк»

ОсОО «Евразия Групп»

ОсОО «Стандарт Агро сервис»

ЗАО «Аталык Групп»

ОсОО «Синбей Групп в Кыргызстане»

ОсОО «Дыйкан Плюс»

ОсОО «Дисем Ко»

ОсОО «Азия Моторс»

 Басма нускасы